Zapraszam na zajęcia od 4 października 2023 r.:

młodzież i dorośli: w środy i piątki w godz. 19.00-20.10.


Nasz klub jest stowarzyszony z Polską Federacją Aikido.