prev next

Plan zajęć do 3 września 2021 r.:

dzieci -po wakacjach
młodzież i dorośli - środy i piątki: 18.45-20.00 

prev next


Studenci z wyższymi stopniami aikido: