prev next

Zajęcia dla dzieci - od 20 września 2017 r.:

środy: 18.30 - 19.15 i soboty: 9.15 - 10.00

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych:

środy: 19.15-20.15, piątki: 19.00-20.00, soboty: 10.00-11.00

prev next


Studenci z wyższymi stopniami aikido: