Plan zajęć aikido od 19 września 2018 r. w SP nr 1:

środy: dzieci 16.30-17.15 (+ 15 minut dla dorosłych), piątki - 16.00-16.45  (+ 15 minut dla dorosłych)