Plan zajęć aikido od września 2019 r. w SP nr 1:

środy: 16.30-17.20, piątki - 16.00-16.50