Plan zajęć aikido w SP nr 1 - po powrocie do szkół:

środy: 16.30-17.20, piątki - 16.00-16.50