2 października 2017 r. rozpoczęliśmy zajęcia w SP nr 4 przy ul. Generała Józefa Bema 41 (salka ćwiczeń korekcyjnych)

zapraszamy w poniedziałki i środy w godzinach: 16.15 - 17.15